Консульство України у Бресті

, Київ 22:26

Тарифи консульського збору (затверджені Державним секретарем Міністерства закордонних справ України 01.03.2017,уведені в дію з 01.03.2017 відповідно до наказу Посольства України в Республіці Білорусь 01.03.2017 №24)

  

№              з/п

                                         Найменування консульських дій                                                                                                                                                                                             

                                             

Тарифна ставка

 

 

Дол. США       

Білоруські

Рублі, приблизно/по курсу

Національного банку РБ на день оплати/

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

15

28

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

 80

151

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

135

254

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

50

94

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

20

37

6

 

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

15

28

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

10

19

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

20

38

 

   

 

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

100

189

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

80

151

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

20

38

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

20

38

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

20

38

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

20

38

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

20

38

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

40

75

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

200

377

10

Видача довідки про належність до громадянства України

15

28

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

38

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

100

189

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

200

377

 

III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

 

разової

65

123

 

дворазової

65

123

 

багаторазової

65

123

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

65

123

 

дворазової

65

123

 

багаторазової

65

123

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

разової

65

123

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 

ІV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

15

28

2

Видача витребуваного документа

30

57

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

60

113

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

19

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

40

75

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

120

226

4

Видача довідки про засвідчення документа

20

38

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

30

 

57

2

Реєстрація шлюбу

80

 

151

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

100

 

189

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

110

208

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

120

226

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

30

57

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

150

283

5

Реєстрація повторної зміни імені,  не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

250

472

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

40

75

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

70

132

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

60

113

 

VIІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

 

 

 

іншим особам

 

 

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше

50 дол. США/94 біл.руб.

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США/ 755 біл.руб.

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США/ 37 біл.руб.

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

94

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

 

 

 

 

40

 

60

 

 

 

 

75

 

113

 

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

 

 

40

 

60

 

 

75

 

113

 

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками передбаченими підпунктами «г» та «ґ»

е)

посвідчення інших довіреностей

 

60

113

є)

посвідчення заповітів

 

40

75

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

 

120

226

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол.США/ 189 біл.руб.

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

120

226

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

35

66

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

35

66

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

 

40

 

75

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

- документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

 40

 

 10

75

 

19

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

 

38

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

20

38

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці

20

 

38

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

 

38

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол.США/ 47 біл.руб. і не більше 200 дол.США/ 377 біл.руб.

 

14

Прийняття на зберігання документа

30 дол.США/ 57 біл.руб. за кожен місяць зберігання

 

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США/ 28 біл.руб. і не більше 200 дол.США / 377 біл.руб.

 

16

Вчинення морських протестів

 

70

132

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

 

20

 

38

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

 

30

57

19

Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом для вчинення нотаріальних дій)

 

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

 

80

151

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

5

9

 

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

 

 

50

 

94

 

ІХ. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

 

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

 

200

 

377

 

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

80

151

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

30

57


Консульство України в Бресті (Республіка Білорусь)
Керівник: Діденко Анатолій Никифорович
Консул-керівник Консульства України в Бресті
Адреса: вул. Воровського, 19, 224030, м. Брест, Республіка Білорусь . Переглянути на мапі
Телефон: +375 (162) 22 04 55; +375 (162) 22 03 88; телефон "гарячої" лінії (виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України) - (+375 25) 694 06 06
Факс: +375 (162) 22 04 55; +375 (162) 22 03 88
Ел. пошта: gc_byb@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://brest.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян:

Понеділок      з   9:30 до 13:00

Вівторок         з 15:00 до 17:00

Середа           з   9:30 до 13:00

Четвер            з   9:30 до 13:00

П’ятниця         з   9:30 до 13:00

прийом громадян здійснюється після попереднього запису за телефоном:                    +375 (162) 22 04 55 (запис проводиться у Пн., Ср., Чт. з 14:00 до 17:00;                                  Вт. - з 10:00 до 12:30; Пт. з 14:00 до 16:30)

 Остання п’ятниця місяця – неприйомний день

 

Час роботи Консульства:

Понеділок   09:00 – 18:00 (прийом громадян з 9:30 до 13:00)

Вівторок      09:00 – 18:00 (прийом громадян з 15:00 до 17:00)

Середа        09:00 – 18:00 (прийом громадян з 9:30 до 13:00)

Четвер         09:00 – 18:00 (прийом громадян з 9:30 до 13:00)

Пʼятниця      09:00 – 16:45 (прийом громадян з 9:30 до 13:00)

 

Обідня перерва: 13:00 – 13:45

Вихідні дні: субота, неділя

 

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, арешт тощо.

"Гаряча" лінія Консульства:   +375 (25) 694 06 06;  +375 (162) 22 04 55.

У разі техногенної катастрофи, природних катаклізмів, теракту, поранення/загибелі громадян України та у інших випадках, які загрожують життю чи здоров’ю наших співвітчизників консульська допомога надається також у неприйомний та неробочий час

Межі консульського округу:

Брестська та Гродненська області

Примітки:

Святкові неробочі дні у 2018 році:

1 січня - Новий рік

7 січня і 25 грудня - Різдво Христове

8 березня - Міжнародний жіночий день

8 квітня – Пасха/Великдень

1 травня - День праці

9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги)

27 травня - Трійця

28 червня - День Конституції України

24 серпня - День незалежності України

14 жовтня - День захисника України

Відповідно до статті 67 КЗпП України, якщо святковий неробочий день збігається з суботою або неділею, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Таким чином, у 2018 році вихідними неробочими днями є також: 8 січня (понеділок), 9 квітня (понеділок), 28 травня (понеділок), 15 жовтня (понеділок).

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України 11.01.2018 № 1 "Про перенесення робочих днів у 2018 році" наказом МЗС України 05.02.2018 № 54 у 2018 році перенесено робочі дні з:

п’ятниці 9 березня на суботу 3 березня;

понеділка 30 квітня на суботу 5 травня;

п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня;

понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня;

понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня.

http://brest.mfa.gov.ua           

facebook: Консульство України в Бресті/Consulate of Ukrane in Brest